sanat200609.jpg

В това и се състои основният тест на вашето време. От една страна – ярката, буйна илюзия, която разгръща пред вас все нови и нови свои пленяващи въображението и привлекателни страни. От друга страна – древното Учение, което учи на отказ от илюзията, за да получите вечните ценности.

90 процента от хората предпочитат това, което им се струва реално и това, което им доставя чувствени наслади и удоволствието да притежават. И само 10 процента се замислят за това, че ако древните Учения са учили на отказ от илюзията, то навярно в това има нещо, в което следва да се вслушат. И само няколко процента от хората, които се устремяват по истинския духовен път, са способни да получат необходимото различаване и да преминат тестове за правото да преминат на друго еволюционно стъпало.
sun07s.jpg
Вижте слайдове с изображение на зимното слънце

“В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, възлюбени Хелиос, моля те да изчистиш моята аура и моите чакри от всичко, което не е от Бога, моля те да изпълниш моето същество с твоята енергия, енергията на слънцето».


Възлюбеният Хелиос, 23 декември 2008 гСАНАТ КУМАРА- ВЕТХИЙ ДНЯМИ

ВЕНЕРА - БОГИНЯ НА ЛЮБОВТА
Санат Кумара се явява велик Гуру от семето на Христос по целия Космос, иерарх на Венера и един от седемте Велики Кумари / Владика на Пламъка, представлявайки седмия лъч на Венера/. Той ни посвещава на стълбата на Рубинения Лъч, което описва в книгата си " Откритие за седемте печата".Времето на най- тъмните времена в земната история, когато еволюциите на планетата деградирали до нивото на пещерния човек, изгубвайки връзката с пламъка на Бог и могъщото АЗ СЪМ Присъствие. Санат Кумара е дошъл на Земята, когато тя се е намирала на границата на унищожението вследствие на това, тъй като никой от нейните жители не бил запазил пламъка на Христо- съзнанието. Той решил да остави планетата Венера и да се отправи на доброволна мисия, за да съхрани пламъка на Земята, докато не се намерят достатъчно количество хора,които да откликнат и отново да започнат да поддържат фокуса от името на своите братя и сестри. 144000 души доброволно се отзовали на Санат Кумара в изпълнение на неговата мисия и съпровождащите го легиони с ангели.
Санат Кумара така описва това важно събитие в космическата история : "Вие ме наричате мен Санат Кумара
и знаете ,че аз съм представител на Космическия Съвет известен като съвета на Сто Четиредесет и Четирите.
Вие ме познавате, тъй като сте били свидетели на моето обръщение от името и в името на еволюцията на Земята , повечето от които не знаят за присъствието на Агнеца и които заради непослушание бяха разделени от живия Гуру. Вие знаете , че аз доброволно се отзовах да въплътя трилистния пламък на Земята заради еволюциите развиващи се на самия план на битието - огън , въздух, вода и земя.
Космическия Съвет приел решение за ликвидация на Земята и на нейните еволюции,тъй като душите на нейните деца не се покланяли повече на Троицата в Трилистния пламък на живота, горящ в олтара на сърцето. Те станали заблудени овци. Съсредоточили своето внимание на външните проявления на живота те по своя воля и невежество се отказали от вътрешното общуване със Бога...
И така светлината в храма угаснала , и целта , за която бил създаден човека, а именно да бъде Храм на Живия Бог, повече не се изпълнила. Всички до един станали живи мъртъвци, материални съдове без одухотворени от светлина обвивки. Никъде по Земята нямало Школа на Тайнството - нито чела, нито Гуру, нито ученици , търсейки да се посветят на Пътя на посвещенията в Христобитие.
Часът на съда настанал и седящия на престола в центъра дванадесет пъти по дванадесет иерархии на светлината изрече словото , което беше единодушно решение на всички : " Нека Земята и нейните еволюции да бъдат премахнати, както свитъка изгаря в Свещенния огън, подобно на тънка свещ. Нека всичките енергии да се върнат във Великото Централно Слънце за преполяризация. Нека невярно използваната енергия да бъде пренастроена и презаредена със Светлината на Алфа и Омега, за да може Твореца наново да я използва за непреривното създаване на света безконечен."
Какво е било необходимо да се изпълни Закона за да не пострада Терра? Законът е изисквал всеки ,който се е намирал във въплъщение като Гуру, като Агнец, за да удържа равновесието и да съхрани трилистния пламък на Живота, за благото на всяка жива душа. Законът на Единния е такъв : медитация на един на Вечния Христос могат да се считат за много до този момент,когато тези много отново стигнат до нивото на съзнанието, че да контролират,своите думи, действия,чувства и мисли и могат сами да носят своето бреме на светлината,и своята карма, добра или лоша.
Аз реших да бъда един от тези. Аз пожелах да бъда пламенен син за правдата на Земята и за нейните еволюции.
След щателното обсъждане на Космическия Съвет и Този, чието име не се назовава, дадоха утвърдителен отговор на моята молба, и диспенсацията на новия Божествен план за Земята и нейните еволюции встъпи в действие...
И така ,аз преклоних колене пред Великия Бял Престол на Този,чието име не се назовава и Той ми каза : " Сине мой, Санат Кумара, седни на великия бял престол пред еволюциите на Земята. И бъди ти за тях Господ Бог Всевишен .Наистина ти ще бъдеш висшо проявление на Божество, което ще им бъде дадено на тях до този момент, докато стъпят на Пътя на Посвещенията, техните души не престъпат пред твоя престол и осъзнавайки не станат пред теб за твоя слава на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, което ти се явяваш. И в този ден ,когато те се приближат и кажат: "Седящия на престола и Агнеца благословение и чест и държава вовек и веков ", - тогава тяхното изкупление е близко".
И ми каза Той на мен " Бъди ти за еволюциите на Земята и Алфа и Омега, начало и край, говори АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, Който е , и е бил и ще бъде Вседържател" И обгърна ме Той мен със своята мантия на покровителство на Отца и Сина, което е длъжно да стане чрез мен покровителство на жизнепотока,предадено на мен. Это това беше доверие. Това беше посвещаване на Отца в Сина...
И Съветът на Сто Четиредесет и Четири образуващ едно Слънчево Колело около Великия Бял Престол, напявайки произнасяйки Словото заедно с великите същества на светлината, образуващи вътрешен кръг около престола и повтарящи: " Свят, Свят, Свят Господ Бог вседържател, Който е бил , е и ще бъде." И аз слушах тяхната песен " Свят, Свят, Свят... " в продължение по целия път за дома, към Утринната Звезда, към моите пламъци близнаци, които вие знаете като Венера, към синовете и дъщерите от Звездата на Любовта.
Крилатите посланници на СВЕТЛИНАТА ОБЯВИХА МОЕТО ЗАВРЪЩАНЕ, за разпореждането на Космическия Съвет и за дарената диспенсация. Шест мои братя - Свети Кумари, които поддържат заедно с мен седемте пламъка на седемте лъча, а така също и Могъщата Победа и неговите легиони, нашата дъщеря Мета и много синове и дъщери - служители, които вие днес знаете като Възнесенни Владици
ме приветстваха в главната приемна. В тази вечер радостта от предоставената възможност се обърка с тъгата, която донася раздялата.Аз избрах добровалната мисия на тъмната звезда. И тъй като на нея е било съдено да стане Звезда на Свободата, всички знаят ,че това за мен ще бъде дълга,тъмна нощ за моята душа.
Тогава от долините и от горите от всякъде се появиха велико множество от мои деца. Това бяха сто четиредесет и четири хиляди души, приближавайки се към нашия дворец от Светлина. Дванадесет групи, пеещи песни за свобода, любов и подем, те иваха образувайки спирала все по - близко и по - близко. И тяхният могъщ хоровод се разнесе като ехо,подхванат от елементалния живот и ангелските хорове пърхащи около нас. Наблюдавайки от балкона- , Венера и АЗ видяхме тринадесет групи облечени в бяло. Това беше Ордена на Мелхизидик, тези,които бяха помазани да съхраняват пламъка, и Закона в центъра на тази иерархическа единица.
Когато вие се събрахте в кръг и обкръжихте нашия дом, с химна на прославата и преклонението в моя чест завърши, техните делегати застанаха пред балкона и се обърнаха към нас от името на великото множество. Това беше душата на този ,който вие знаете и обичате като Господа на Света, Гаутама Будда . И той се обърна към нас и каза: "О, Ветхий Днями, ние чуваме за завета ,който ти положи днес, и по твоето обещание да съхраняваш Пламъка на Живота, докато някой от еволюцията на Земята не си спомни и не приеме своя обет още веднъж ,да бъде носител на пламъка.О, Ветхий Днями Ти, наш Гуру, самия наш живот, наш Бог. Ние няма да те оставим без поддръжка. Ние ще дойдем със Теб. Ние няма да те оставим нито за миг, кръг след кръг ,челата твои ще те обкръжават. Ние ще дойдем на Земята. Ние ще приготвим пътя. Ние ще пазим пламъка в Твое Име".
И така както Господ Бог даде указанията за мен, аз избрах от тях четиредесет синове и дъщери - служители, които бяха длъжни да се въплътят преди 144000, за да подготвят тяхното идване. Дори и да знаеха за тъмнината на тази планета, в действителност на тях не им беше ясно, както на мен, истинското значение на жертвата , която те щяха да пренесат в Името на своя Гуру.
Ние плакахме от радост - Венера и АЗ , и всички 144000. И сълзите ,които падаха в тази паметна вечер, горяха , като жив свещен огън, течащ , подобно на водата на Живота, от Великия Бял Престол на Космическия Съвет - нашите покровители". / 401/
С такива образи ,когато Санат Кумара слязъл на Земята заедно с Венера , за да направят тази планета ,свое временно жилище, Него го е съпровождала свита , състояща се от многочислени същества на Светлината, включително неговата дъщеря / Владичица Мету / и трима от седемте Свети Кумари. Четиристотин души, образуващи авангарда, били изпратени на Земята за построяване на величественната обител Шамбала на остров в морето Гоби / на мястото където сега се намира пустинята Гоби /. В същото това време дошли алхимици и учени, от които 144000 същества фокусирали сто четиредесет и четири пламени стихии. Заедно те създали копие на този алмаз, който се намира във Великото Централно Слънце - фокус на алмазно сияещия разум на Бога.
На Белия остров в морето Гоби , те направили Белия Град, построявайки го по образец на града на Кумар на Венера. Санат Кумара закрепил фокуса на трилистния пламък в Шамбала, която била физическата обител в продължение на много столетия. Санат Кумара се намирал в тази физическа обител, но не облечен във физическо тяло , подобно на това, което носим ние днес: Неговия проводник се състоял от тънка ефирна субстанция на материалната вселена. Впоследствие за да обезпечи защитата на пламъка, било необходимо да го пренесе в Шамбала, една чудесна обител, намираща се на физическия план в ефирната октава. Эфирния фокус се явява точно копие на това, което някога е била физическата обител. Прекрасно синьо море с Бял остров посредата, станало след това пустиня Гоби.
Санат Кумара закрепил лъч светлина от своето сърце във вид на свързващи нишки със сърцето на всеки човек еволюиращ на планетата Земя, поддържайки трилистния пламък в хората, а така също помага на Святото Христово АЗ да пробужда Христо - съзнанието. Без тази помощ човечеството в своята маса вече отдавна да е преживяло своята втора смърт, и планетата отдавна щеше да бъде разрушена.
Древните обичаи разгарят рождественска пелена от светлина , дошла към нас от Санат Кумара, която всяка година освещава фокуса на свещенния огън на Физическата октава. Остава традиция някой хора да идват в това място от далеко, за да занесат у дома частица от рождествеската пелена и да я използват за поддържане на огъня в следващите дванадесет месеца. Такъв образ на фокуса, неговото физическо проявление в домовете на хората, позволява да имат реален физически контакт с фокуса на Господа на Света.
Мисията на Санат Кумара завършила на 1 януари 1956г., когато неговия най- добър и способен ученик, Гаутама Будда, който развил момент, достатъчно за да поддържа фокуса на трилистния пламък и равновесието на Земята, заслужил възможността да заеме поста Господ на Света. След това Санат Кумара станал регент на Света, помагайки в това си качество да помага на земните еволюции. В това време ,когато Санат Кумара се намирал на поста Господ на Света, той ежегодно освобождавал огромно количество Светлина на планетата по време нва празника Уесак в периода на пълнолуние в Телец. Неговото излъчване било закрепвано в неговия ученик Гаутама Будда, в Господ Майтрея и този ,който в настоящия момент се занимава с дейността Маха Чохан. Тези трима Владици закрепват фокуса на трилистния пламък от сърцето на Санат Кумара, от Името на Господа на Света: Те подобно на трансформатор, постепенно понижили интензитета на неговото излъчване.
В религиозните традиции на Изток Санат Кумара фигурира в разни роли. Всяка разкрива още нещо голямо от неговото Божествено АЗ. В Индуизма го почитат като един от четирите или седемте синове на Брахмана.Той е изобразен като съхраняващ своята чистота юноша. На санскрит името " Санат Кумара " значи " вечно млад " - той е най- известния от / седемте / Кумари /.
В индуизма Санат Кумара го наричат Сканд или Картикей , син на Шива и Парвати. Картикей се явява Бога на войната и главнокомандващ небесната армия на боговете. Той се е появил специално за това, за да може да срази Тарак - демона, олицетворяващ невежеството или низшия ум.
Картикей често е изобразен с копие в ръка, което символизила озарението. Той използва копие, за да срази невежеството. В индуизма приказките за война често служат като алегория , илюстрирайки вътрешната борба на душите.
Сканди Картикей , както някъде го наричат ,също е провъзгласен за Бог на мъдростта и знанията. Говори се ,че изпълва своите ученици с духовни сили, особенно със силата на знанието. В индийската мистическа традиция Картикей е известен като Гуха, което означава "пещера " или " скрито", тъй като той живее в пещерата на вашето сърце. В индуските свещенни текстове даже се описва Санат Кумара като" Вседаващ Мъдрец" и този, който е познал Брахмана.
Възнесените Владици учат, че върховния Бог на Зороастризма Ахур Мазда - е Санат Кумара. Името "Ахур Мазда" значи "Мъдър Господ " или " Господ ,който изпълва със знания ". Той представлява принципа Добро, и се явява защитник на човечеството и противник на принципа Зло.
В древна Персия между 1700 и 600 година до Новата ера Зараустра основава Зараустризма. Една утрин, когато той отишъл до реката за вода, видял светещи същества, които го завели при Ахур Мазде и други пет сияещи божества. тяхната светлина била толкова ярка, че "той не видял собственото отражение на Земята ".От тази група същества Зараустра получил първото откровение, което станало част от новата религия, и скоро след това станал посланник на Ахура Мазда.
След това ,когато Шамбала била пренесена на ефирната октава, Санат Кумара се въплътил като Дипанкар - Будда, Запалващия Светилник" / на санскрит думата "Дипанкар" означава " този ,който запалва светилника" или "светещия"/.
Будистите считат Дипанкар, Гаутама Будда и Господ Майтрея за " Бедди на трите времена " - минало , настояше и бъдеще. Дипанкар- той е Господа на Света в миналото, Гаутама Будда - настоящия Господ на Света и Майтрея - бъдещия Господ на Света.
В будитския пантеон той е велик Бог известен като Санамкумара / обитател на света на Брахма- висшия Свят/. Неговото име също означава " вечно млад ". Санамкумара се явява такова възвишено същество, че на него му било необходимо да създаде тяло на двойник, за да могат Боговете на Тридесет и Трите Небеса да го видят. Сакка управител на Боговете дава следното описание " В сиянието си и в славата си той засенчва другите Богове- деви така както направената от злато статуя блестейки затъмнява човешкото тяло". / 402/
Пророк Данаил също е запечатал своето видение за Санат Кумара, когото той назовава " Ветхий Днями ". Даниил пише " И видях аз най-накрая ,че на поставения бяли престол, седеше Ветхий Днями: и Неговите дрехи бяха бели като сняг , и Неговата коса на главата - като чиста вълна: Престола Негов- като пламък на огън , Неговите колела / чакри/ като пламтящ огън". / 403 /

Пламъка близнак на Санат Кумара се явява Владичица Венера. В периода на неговото дълго пребиваване на планетата Земя, тя останала на родната им планета за да поддържа пламъка там. След няколко години след връщането през 1956година на Санат Кумара на Венера Владичица Венера сама дошла на Земята, за да помогне на нейната еволюция. В диктовка дадена на 25 май 1975 година, тя обявила ,че Санат Кумара пази пламъка за Земята , а сега е дошла тя " за да пребивава на Терра известно време" да може отново да се посвети Земята с огъня на Майката". Тя казала: " АЗ освобождавам огнения момент на съзнанието за неутрализация на действието на всички спирали, които са способни да лишат човечеството от пълнотата на Божествеността... Погледнете ,отвръщат ли хората на пламъка на Майката, както се отзовава на Светлината Санат Кумара ".
4 юли 1977 година Санат Кумара казва " Космическия Съвет и Владиците на Карма издодаха указ, за изразяване на тяхното съгласие за моето пребиваване на Земята в течение на определен цикъл на проявлението заради пълното възвръщане на свободата в сърцата на светлоносците но Земята...
Аз помествам своето тяло като жив олтар сред народа на Израеил.* В този телесен храм се съдържа изначалното светокопие, замисъла на душата за всеки син и дъщеря на Бог, а така също за излизането напред на децата Божии. Щото Космическата Дева желае, никой да не загине- нито един син , нито една дъщеря на Бога.
* / терминът Израил, е към всички носители на Семето на Христос и на Съзнанието на Христос, водещи своя род от Санат Кумара , а не само от еврейския народ.Възнесените Владици ни учат, че тези които произлизат от АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, са се въплътили във всички раси и народи. Терминът " израилтянин/" езотерически означава " този който е Реален в могъщественото АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕ ". В древно еврейският език " Израил означава "този който ще прави като Бог " или " удържащ победата с Бог "./
И така аз се присъединявам към Владичица Венера, която беше с вас в течение на последните месеци и ние заедно ще стоим фокусирайки нашите пламъци близнаци в Светия Град, заради победата на тази община на Светия Дух, която е длъжна да бъде проявена като ключ за освобождаване на света в този век ".
В диктовка дадена на 4 юли 1978 година, Санат Кумара ни каза ,че в тази вечер ,той ще се прояви във физическия спектър " Аз закрепвам на земния план пълната власт и момента на моя пост като Днями Ветхий, това което не направих по това време при идването ни за подготовка на мястото в Шамбала"
11. октоври 1992 година Санат Кумара заено с други свети Кумари дари жителите на Земята с безпрецедентна диспенсация, която всеки от нас може да използва във своя всекидневен живот за разрешение на всичките ви всекидневни проблеми. Тай казва " Творите само нечестиви дела, че даже Хранителите на Пламъка недоумяват как успяват да прават призиви, необходими за премахването на всички негативни ситуации на Земята и за предотвратяването на по нататъшните им проявления. Където и да обърнете очи, навсякъде неразбиране, атакуване на младежта със наркотици, проблеми с болести. Оглеждайки се наоколо вие си задавате въпроса. " Как може да се изпълни цялата ни всекдневна работа и наред това да правим призиви?"
Моето послание към вас може да ви се струва просто, но то е доста задълбочено и съдържа отговора на вашия въпрос. Вие сте длъжни да вярвате и да знаете, че вашето могъщественно АЗ СЪМ Присъствие - е проявлението на Господ Брахмана във вас и че Словото на Бога в началото е проявено във вас като вашето Свято Христово АЗ.
И така , сега когато научихте за това и вече знаете за това, аз ми давам пълномощия да повелявате към мен да взема под контрол всички ваши дела и всички дела на Света.

Благословений ,без особенна церемония и не пренебрегвайте своите ежедневни задължения, вие можете да произнесете един указ, да отправите една молитва, като например " Санат Кумара , вземи под контрол младежта на света!Вземи под контрол всичките пристрастия към наркотиците, рок музиката , алкохола, никотина, захарта ! Санат Кумара премахни всички зловещи сили , атакуващи младежите на Света!"
Но произнасяйки този указ в името на Брахмана , в ИМЕТО НА АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, само го произнесете възлюбенни, и аз ще издам команда и легионите на ангелите, милиони ангели ще дойдат за да изпълнят вашия призив...
Слушайте това , което ви казвам ! Призивът е едно предложение щателно обмислено и дадено във вид на указ в мое име - на Санат Кумара- да се преведат в действие Сомните Господни и армиите на Верните и Истинските. Как можете вие да се откажете да правите и един призив?
Аз ви моля за това ,вие да не забравите за това велико спасение, което АЗ ви дарявам. Всички ангели на седемте Свети Кумари ще дойдат за да ви защитят, вас и вашия разум от отчаяние, депресия , разрушение, и забравяне, забравяне просто да си кажете молитвата. И ако въпреки това вие забравяте, възлюбенний, то вие имате достатъчно пособия, които да ви напомнят за това- от алармата на телефона до часовника...
Благословенний, вие мислите ,че на вас вие необходимо да се молите с часове, за да се сдобиети с действие. Това беше и така.
Но сега с тази безпрецедентна диспенсация на Светите Кумар, за която аз ви съобщих днес, на вас вие е необходимо да ми дадете вашите призиви днес, за да ми дадете право да влеза във вашия свят, за да мога да разпоредя на моите ангели да изпълнят вашия призив...

Считайте себе си за командири на баталиони и отряди от ангели. Представете си ,че вие стоите пред хиляди и стотици хиляди, чакащи вашите слова и укази... Вие сте длъжни да завършите своята молитва със думите " Да бъдат тези призиви изпълнени от легионите на светлината съгласно Волята на Бог и само Волята на Бог. Санат Кумара, не моята воля, но с твоята да се свърши".
На следващия ден Сен Жермен даде своя диктовка, в която каза : " Аз желая да окажа покровителство на тези от вас , които са решили да работа в своя живот , а именно като правят призиви към ангелите... Трябва да напомняте на себе си , че на всеки час е необходимо да правите призиви по 30 секунди / В Името на Санат Кумара/ , представяйки себе си като командир на /легионите на светлината/, за освобождаване на угнетените души по целия свят.Много Възнесени Владици подчертават важността на използваните от нас милост- кракти / до една минута/ ежечасни укази на Санат Кумара - за разрешаване на лични и планетарни проблеми.
31 декември 1996 година Санат Кумара слезнал на Земята с няколко важни диспенсации. Една от тях- особенна диспенсация за младежите. Той казал : " АЗ САНАТ КУМАРА , давам особенна диспенсация за всички младежи по света.Независимо дали служите или не на светлината...АЗ, Санат Кумара, поставям на тях мантия...подобна на тънък воал . Тя е лека и прозрачна, но в същото време се явява мощен щит, на защитата.Тя привързва душите на децата, на подрастващите ,на всички млади хора към чакрата на венеца...
Много членове от Йерархията - един след друг - ме питат:" Санат Кумара ,ти действително ли искаш да вземеш бремето на всички младежи по света, а не само на тази част, която е от светлина?"
Аз отвърнах: " АЗ ще направя това, ще взема в себе си бремето.Тъй като АЗ САНАТ КУМАРА , не мога да позволя на себе си да оставя и едно от малкото от тях , докато аз мога да се докосна и да ги взема в дома, в своето сърце."
В тази диктовка той пожелал да остане на Земята, докато всички светлоносци не завършат възнесението в Светлина: " АЗ СЪМ САНАТ КУМАРА ,Аз дойдох някога на Земята, дълго ще остана и сега. Аз се върнах на моята родна звезда, а сега отново идвам на Земята. И аз няма да си тръгна от този планетарен дом , докато всеки светлоносец не се възнесе в светлина и не стане свободен. Нима това не е обет на бодхисатва, възлюбенний ? Наистина, е така".
Ян Сибелиу запечатал ключовата нота на Санат Кумара в симфонията " Финландия".Чрез тази музика произлиза такова мощно освобожаване на пламъка на свободата,че в периода на нацистката окупация нейното изпълнение е било забранено, за да не пробуди в хората духът на свободата.


УКАЗИ НА САНАТ КУМАРА *

В името на Брахмана, в името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, Санат Кумара :

1. Вземи под контрол младежта на света !
2. Вземи под контрол всички пристрастия към наркотиците, рок - музиката, алкохола, никотина , захарта!
3. Премахни всички зловещи сили атакуващи младежта на света!
4. Вземи под контрол абортите в България !
5. Вземи под контрол икономиката, банковата система и данъците в България!
6. Вземи по контрол мафията в България и в целия свят!
7. Вземи под контрол средствата за масова информация в България!
8. Вземи под контрол всички терористични заговори в България и по целия свят!
9. Премахни всички сили, които пречат на нашето съвършенно здраве!
10. В името на Санат Кумара и седемте Архангели,
Премахнете и съдете падналите ангели!
Премахнете и съдете изоставащите еволюции!
Премахнете и съдете пришълците!
Да бъдат те премахнати, да се свърши над тях съд, да бъдат те отправени на СЪД в Свещенния Огън на Сириус или отделени на друго планета!
11. В името на Брахмана, в името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, Санат Кумара , аз призовавам Виолетовия Пламък за България и за целия свят!
Изгори Виолетов Пламък всички моменти на война!
Изгори Виолетов Пламък всички икономически проблеми!
Травсмутирай, трансмутирай, трансмутирай цялата карма от абортите в България!
Насити целия свят със Виолетовия Пламък!
Да бъдат тези призиви изпълнени от легионите на Светлината съгласно Волята на Бог и само с Волята на Бог. Санат Кумара , не моята воля,но с Твоята Воля да се извърши!
Амин.

В диктовка дадена на 11 октомври 1992 година Санат Кумара помолил да му даваме по един или няколко кратки укази на всеки час.
САНАТ КУМАРА

Ежечасни укази на Санат Кумара

На 11 октомври 1992 година Санат Кумара заедно с други Свети Кумари дарил на жителите на Земята безпрецедентна д и с п е н с а ц и я , която всеки от нас може да използва в своя ежедневен живот з а р а з р е ш а в а н е н а в с и ч к и н а с ъ щ н и п р о б л е м и. Той казал : " Творят се само нечестиви дела, че даже Хранителите на Пламъка недоумяват, как те самите успяват да отправят всичките призиви, необходими за премахване на всички негативни ситуации на Земята и за предотвратяване на техните по нататъшни проявления. Където и да се обърнете, навсякъде конфликти, атакуване на младежта, проблеми с наркотици, болести. Оглеждайки се наоколо вие си задавате въпроса: " Как ще успея да изпълня цялата си ежедневна работа и наред с това ще правя необходимите призиви? "
Моето послание към вас може да ви се струва просто, но то е много дълбоко и съдържа отговора на вашия въпрос. Вие сте длъжни да вярвате и да знаете, че вашето могъществено АЗ СЪМ Присъствие - това е проявлението на Господ Брахмана във вас, е това Слово на Бога във вас, което е проявено като вашето Свято Христово АЗ.
И така , като вярвате в това и знаете за това, а з в и д а -
в а м п ъ л н о м о щ и я д а п о в е л я в а т е к ъ м м е н
д а в з е м а п о д к о н т р о л в с я к о о т в а ш и т е д е л а и д е л а т а н а с в е т а.
Благословений ,без особенна церемония и не пренебрег-
вайте своите ежедневни задължения, вие можете да издадете един указ, да отправите една молитва, като например:" Санат Кумара , вземи под контрол младежта на Света! Вземи под контрол всички пристрастия към наркотиците, рок -музиката, алкохола, никотина , захарта! Санат Кумара премахни всички зловещи сили атакуващи младежта на света!"
Но произнасяйки този указ в името на Брахмана, в името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, само да го произнесете възлюбенний, и аз ще издам команда , и легионите от ангели, милионите ангели ще дойдат да изпълнят вашия призив. Само бъдете конкретни в своите указания...
Чуйте това, което ви казвам! Призивът е едно предложение щателно обмислено и дадено в мое име - на Санат Кумара, - ще приведе сомните Господни и армията на Верните и Истинните. Как може да се откажете да направите поне един призив?
Аз се моля за това ,да не забравите за това велико спасение, което ви е дарено на вас. Знайте,че ангелите на седемте Свети Кумари ще дойдат , за да защитят вашия разум от отчаяния, от депресии, от разрушения и от забравяне, забравяне просто да произнесете вашите молитви. И ако все пак забравите възлюбенний, то вие имате достатъчно способи, които да ви напомнят за това, от алармата на телефона, до часовника...
Благословенний , вие мислите ,че на вас са ви необходими часове за да се сдобиете с действие Да, така и беше. Но сега с тази безпрецедентна диспенсация на Светия Кумар , за която ви съобщих днес, на вас само е необходимо със даването на своите укази да ми дадете право да вляза във вашия свят, за да мога да изпраня своите ангели да изпълнят вашия указ...
Считайте себе си за командири на баталион и легиони на ангели. Представете си, че вие стоите пред хиляди, пред стотици хилади ангели , които чакат вашите слова и укази... Вие сте длъжни да завършите своята молитва с думите : "Да бъдат тези призиви изпълнени от легионите на Светлината съгласно волята на Бог и само волята на Бог. Санат Кумара не с моята, но с твоята да се извърши".
На следващия ден Сен Жермен казва в своя диктовка :" Аз желая да окажа покровителство на онези от вас, които са решили да направят като своя работа отдаването на призиви към ангелите... Напомняйте на себе си на всеки час за необходимостта да правите "30 секундни призиви" - / в името на Санат Кумара /, представяйки себе си като командир на /легионите на Светлината/ за освобождаване на угнетените души по целия свят.
Много Възнесени Владици подчертават важността за използването на тези укази от нас самите- кратки, / до една минута/ ежечасни укази към Санат Кумара- за разрешаване на лични и планетарни проблеми.


Откъс от книгата" Владиците и Техните Обители" Елизабет Профет


Възлюбенний, указите на Санат Кумара са много, но отчитайки обкръжаващата ни обстановка в Света и в Русия има смисъл да се концентрира всичката сила на няколко фокуса, които отделил самият Санат Кумара в дадена диктовка, за природните аномалии в Русия и по целия Свят.Аз предлагам всичките укази за тези , които пожелаят да ги казват на всеки час. И още нещо много важно, всяка сутрин преди да произнесете указите трябва да прочетете молитви и призиви към Архангел Михаил. по тази причина аз помествам най - безопасните укази, които могат да отправят всички. правете тези укази на всеки час. Това е предложение от автора на сайта - masters. narod.ru
/ съобразете ги с вашата страна /

В Името на Брахмана, в Името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ Санат Кумара :

1 . Защити мен, моите близки и всички светлоносци в Света ! / 3х /
2. Възстанови природния баланс в Русия ,България и целия свят! / 3х /
3. Преведи всички Елементали в хармония с Твоето Същество! / 3х/
4. Изчисти всички Елементали с Виолетовия Пламък ! /3х /
5. Вземи под контрол младежта на света! / 3х /
6. Усили своята мантия над младежта на Света! / 3х /

Да бъдат тези укази изпълнени съгласно Волята на Бог и само с волята на Бог. Санат Кумара не с моята воля , но със твоята да се извърши! Амин!

Превод от руски език
Мария Михайлова